+ A | - a | A
· ОУП
ИЗБОРИ

Европейски  и Парламентарни избори - 2024

29.05.2024
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.    (чл. 39, ал. 1 ИК)
щракни
ТУК
(txt)
29.05.2024
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за
  народни представители на 9 юни 2024 г.   (чл. 39, ал. 1 ИК)
щракни
ТУК
(txt)
14.05.2024
Заповед № 462 от 14.05.2024 г., относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
щракни
ТУК
(pdf)
07.05.2024
Заповед № 430 от 07.05.2024 г., относно местата за агитационни материали
щракни
ТУК
(pdf)
25.04.2024
ПОКАНА за участие в консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии
 
 
 
 
Примерна бланка - 2024
 щракни
ТУК
(docx)


щракни
ТУК
(xls)
25.04.2024Заповед № 392 от 25.04.2024 г., относно провеждане на консултации за назначаването на секционните избирателни комисии в община Стрелча за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени за 9 юни 2024 г.
щракни
ТУК
(docx)
25.04.2024Предварителни избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.щракни
ТУК
(txt)
25.04.2024Предварителни избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 9 юни 2024 г.
щракни
ТУК
(txt)
24.04.2024Заповед № 380 от 22.04.2024 г., относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци
щракни
ТУК
(pdf)
16.04.2024Заповед № 361 от 16.04.2024 г., относно образуване на избирателни секции за провеждане на избори за Европейски парламент от Република България и народни представители на 09 юни 2024 г.щракни
ТУК
(pdf)

____________________________________________________
 
СЪОБЩЕНИЕ на МВР за българските граждани, които не притежават валидни документи за
самоличност, за да упражнят правото си на глас в деня на изборите

С пълния текст на съобщението на МВР можете да се запознаете от ТУК
 

В случаите, когато личният (зелен) паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение за издаване на лични документи:

•    При изгубен / откраднат / повреден / унищожен документ за самоличност ЛИЧНА КАРТА – Образец № 1
•    При изгубен / откраднат / повреден / унищожен документ за самоличност ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) ПАСПОРТ – Образец № 2
•    Когато няма издавана лична карта / личен (зелен) паспорт – Образец № 3
•    При документ за самоличност (лична карта) с изтекъл срок – Образец № 4


20.05.2024    СЪОБЩЕНИЕ за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия на изборите на 9 юни 2024 г.

Във връзка с предстоящите избори на 9 юни 2024  г. Общинска администрация уведомява гражданите, които желаят да гласуват по настоящия си адрес на територията на община Стрелча, че крайният срок за подаване на заявление е 25 май 2024 г.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, също трябва да подадат заявление  по образец по постоянен или по настоящ адрес до 25 май 2024 г.
Община Стрелча ще приема заявления на 24 и 25 май /петък и събота/ от 8.30 до 17.00 ч.
----------------------------------------------------------------
13.05.2024 Разяснителна кампания, публикувана в сайта на ЦИК свързана с

- Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.                   >>> тук
- Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г           >>> тук
- Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.                 >>> тук 
- Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.                            >>> тук    
- Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.                                            >>> тук

 
 
Приложение № 16-ЕП Приложение № 17-НСЗаявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък                                                      
Приложение № 19-ЕПЗаявление за заличаване от избирателен списък от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз
Приложение №21-ЕПЗаявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II
Приложение № 22-ЕП Приложение № 23-НСЗаявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК
Приложение № 24-ЕП Приложение № 20-НСЗаявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
Приложение № 26-ЕП Приложение № 27-НСЗаявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Приложение № 28-ЕП Приложение № 29-НСЗаявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
Приложение № 30-ЕП Приложение № 31-НСЗаявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
Приложение № 77-ЕП/НС                                    
                                                                                            Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място                                                                                                                                                            

Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (неделя), Ви информираме, че чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) на Министерство на електронното управление (МЕУ), са разработени и публикувани следните електронни услуги:


За да ползвате електронните административни услуги на ЕПДЕАУ е необходимо:
  • Да инсталирате на Вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  • Да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
  • Да имате инсталиран AdobeReader.
Услугите са публикувани в раздел „Избори 2024” на Портала на МЕУ, на адрес:
 
______________________________________________________
 
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/

Адресната регистрация по настоящ адрес за избор за членове на Европейския парламент от Република България в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 3 месеца преди изборния ден – 09.03.2024 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
АРХИВ ИЗБОРИ:

 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.