· ОУП
Проекти на подзаконови нормативни актове


08 април 2021 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА; МОТИВИ – ДОКЛАДСПРАВКАСПРАВКА
02 април 2021 ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИ - ДОКЛАДСПРАВКА
05 февруари 2021 ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА; МОТИВИСПРАВКА;
17 декември 2020 Проект на НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ЗВАНИЯТА, НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИ –ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ЗВАНИЯТА, НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА  ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - Справка;
17 декември 2020 Проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА
МОТИВИ –ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - Справка;
17 декември 2020 Проект на  Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА  ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В  ДЕТСКА ГРАДИНА И НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА  ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В  ДЕТСКА ГРАДИНА И НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - Справка;
17 декември 2020 ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ
МОТИВИ – ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - Справка;
02 декември 2020  С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове ОТНОСНО:Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча
02 декември 2020 С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
ОТНОСНО: Проект на План - сметката за приходи и разходи на такса битови за отпадъци през 2021 г. и определяне размера на промилите на такса за битови отпадъци в Община Стрелча


 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.