Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 693
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:44:01


 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 693
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60

ОТНОСНО:     Включване на Исторически музей – Стрелча в системата на делегираните от държавата дейности

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и внесено предложение от Станислава Станева – секретар  на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2342 )