Новина: РЕШЕНИЕ №234
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
петък 26 февруари 2021 - 18:39:53ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№234
от  редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на  25.02.2021 г.
взето с Протокол № 24


Относно: Определяне на размера на възнаграждението на Кмета на община Стрелча и кметските наместници, считано от 01.01.2021 г.
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2903 )