Новина: РЕШЕНИЕ №236
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
петък 26 февруари 2021 - 18:43:05


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№236
от  редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на  25.02.2021 г.
взето с Протокол № 24


ОТНОСНО: Определяне размера на възнаграждението на Общинските съветници считано от 01.01.2021 год.

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2905 )