Новина: На вниманието на гражданите на община Стрелча
(Категория: Актуално)
Публикувано от desy
петък 25 юни 2021 - 17:13:52


Община Стрелча уведомява гражданите, че на 26 юни 2021 г. /събота/ изтича срокът за подаване на:
- Заявление за гласуване по настоящ адрес;
- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.
 
За целта е организирано дежурство до 17.30 ч. на 26 юни 2021г. /събота/ в Общинска администрация – Стрелча и кметските наместничества в Дюлево, Смилец, Свобода и Блатница.За информация тел. 03532 2020Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3058 )