Новина: Завършиха ремонтно-възстановителните дейности на язовир "Калаващица"
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 01 септември 2021 - 14:41:01


kalavashtitsa300.jpg
Отново в експлоатация е язовир "Калаващица" след успешно завършилите ремонтно-възстановителните работи  по едноименния проект.
Най-големият язовир в Стрелча, изграден през далечната 1961 г. бе потенциално опасен за живота на преминаващите по пътя Стрелча – Хисаря, земеделците и овцефермите в околността, вследствие на десетилетната експлоатация безизвършване на ремонти и поддръжки.
Ремонтните действия  включваха възстановяване на компрометирания участък от стената с височина 16 м, отнесена при скъсване на етернитовия водопровод от изпускателя на язовира, самия основен изпускател с изграждане на стоманен водопровод, входна, енергогасителна и шахта-спирателен кран, почистване на дерето под язовира, възстановяване на контура на стената чрез насипване и уплътняване на  глинест земен материал. Сухият откос на язовирната стена е затревен, за да се предотврати изравянето при дъждове.
Наред с ремонта ръководството на общината предприе мерки за прекратяване на процедурата по безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост на язовир Калаващица" от 2018 г. С връщането на най-големия водоем отново в собственост на Стрелча, общината ще стопанисва яз. „Калаващица”, който ще се ползва за рибовъдство, напояване, спортен риболов и туристическа дейност.

kalavashtitsa1.jpgkalavashtitsa2.jpgkalavashtitsa3.jpgkalavashtitsa4.jpg
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3155 )