Новина: Община Стрелча продължава изпълнението по проект "Патронажна грижа + в община Стрелча"
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
понеделник 07 ноември 2022 - 14:48:30


           След сключено  допълнително споразумение към Договор № BG05M9OP001-6.002-0189 община Стрелча продължава  изпълнението на дейностите по Проект "Патронажна грижа + в община Стрелча". Проектът се изпълнява от 01.11.2021 г., след сключен договор по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката “.       Екип от 5 специалисти  предоставя почасови грижи в дома на 17 потребители, които включват: мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
       Предоставяните услуги са безплатни. Изпълнението на проектните дейности, които улесняват достъпа до услуги на хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19, ще продължи до 1 май 2023 г.
 
продължава изпълнението по проект патронажна грижа в община СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3652 )