Новина: Исторически музей–Стрелча представя изложба посветена на д-р Стайко Стайков
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
сряда 09 ноември 2022 - 16:39:52


       В Исторически музей – Стрелча може да се посети изложба, посветена на един от блестящите учените в младата българска държава - д-р Стайко Стайков. Той успява да положи основите на българската метеорология, климатология и сеизмология на нивото на европейската наука. 
 изложба посветена на доктор стайко стайков
 
 
 
      Роден на 23 октомври 1882 г. в семейството на Парашкева и Димитър Попстайкови, Стайко получава много добро образование. Добродушен, мил и търпелив – така го описват съучениците му. Едва завършил гимназия, постъпва в Централната метеорологична станция като пресметач и това предопределя неговия живот. Учи в Берлинския университет. Защитава докторат през 1914 г. Трудове му по климатология, метеорология и сеизмология, веднага се публикуват в най – авторитетните български, немски и италиански списания.
     Стайко е мобилизиран през 1915 г.  по време на Първата световна война и още в началото на военните действия е убит край с. Орманли, Струмишко.
     Изложбата може да бъде разгледана до 13 декември 2022 г.
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3655 )