Новина: СЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
четвъртък 02 март 2023 - 17:39:49


darva.png
 
Община Стрелча уведомява заинтересованите лица, които желаят да закупят дърва за огрев от горски територии за календарната 2023 година, че в срок до 31 март 2023 година, следва да подадат заявление по образец, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 7 от Закона за горите.   Право да заявяват дърва за огрев към ТП ДГС Панагюрище, участък Стрелча - имат лица с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 6 от Закона за горите.
   Образци на заявленията се предоставят в кметствата на  съответните населени места на територията на общината. Заявленията се подават на място.
  За живеещите в град Стрелча заявленията за дърва за огрев се предоставят и подават в   Център за административно обслужване в сградата на Община Стрелча, гише „Деловодство” или  в административната  сграда на Горското стопанство в  гр. Стрелча.
  Цената  е 130 лв. на кубик,  за метровки, с включен транспорт.
  Количеството на дървесината не може да надвишава 10 куб. м. за едно домакинство за една календарна година.
   Лицата, на които постоянният и настоящ адрес са в две различни населени места в рамките на община Стрелча, имат право да закупят дърва за огрев само в едно от тях. Срокът за подаване на заявления е до 31 март 2023 гНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3796 )