Новина: Община Стрелча - партньор по проект BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
понеделник 24 април 2023 - 13:47:22


emlema_icel_okolsreda.png
 
Пресконференция 27.04.2023 г.

На 27.04.2023 г. ще се проведе откриваща пресконференция по проект „BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“ с бенефициент Община Пещера. Партньори по проекта са Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, Сдружение „Съюз за България“ и СУПРАС АС Норвегия.Пресконференцията ще се проведе в административната сграда на Община Пещера.
На пресконференцията ще бъде представен проекта, целите, дейностите и резултатите му, както и получената подкрепа от ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване капацитета на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча за оценка на стратегическите им планове и програми във връзка с планиране и изпълнение на действия, водещи до  намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата.
Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 280 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.

https://www.eeagrants.bg/
Πpeccъoбщeниeтo (BG)
 
Πpeccъoбщeниeтo (EN)
 
ПОКАНАНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3852 )