Новина: Ваучери за обучение на заети и безработни за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
вторник 23 януари 2024 - 14:06:16


обучение на заети и безработни  
Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“. В него могат да се включат безработни и заети лица, като фокусът ще бъде върху лицата в неравностойно положение, тези без дигитална грамотност, лица от ромски произход, лица с ниско равнище на образование, с ниски/или без дигитални умения, по-възрастни лица и други. Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна, като се предвижда изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи единствено за безработни лица. Обучението ще се извършва по учебна програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Всяко безработно или заето лице, което желае да кандидатства за получаване на ваучер за обучение по КК 4 „Цифрова компетентност“, следва да попълни електронно заявление от следния линк:

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description
 
Допълнителна информация, както и консултация за включване в обучението с ваучери, може да бъде получена в Дирекция „Бюро по труда”-Панагюрище.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.4096 )