Новина: СЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 21 март 2024 - 10:59:19


Във връзка с  превенция срещу болестта Инфлуенца А (грип)  по птиците на  20.03.2024 г.  се проведе заседание на Общинска епизоотична комисия към Община Стрелча за набелязване на мерки срещу недопускане разпространението й на територията на община Стрелча.
 Приетите превантивни мерки включват осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност.
Мерките за недопускане/ предотвратяване назаболяването Инфлуенца А (грип)   по птиците  на територията на община Стрелча включват  задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/(лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици, а именно:

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪЗНИКВАНЕТО  НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ИНФЛУЕНЦА А (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

        

        І. Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/(лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици:
•    Да уведомяват незабавно, обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
•    Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.
•    Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици.
•    Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски(водоплаващи птици) с други видове домашни птици.       
•    Да засилят охраната на ЖО и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора. Да дезифекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му.
•    Да  поят птиците само с питейна / чешмяна / вода.
•    Да съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват птиците.
•    Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.
•    Собствениците на домашни птици/лично стопанство/да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.
•    Собствениците на ферми да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.
•    Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на екарисажна кола.
•     Да не  съхраняват фуражи и фуражни компоненти/зърно/ на открито.
•    Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с живи птици и яйца.
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.4164 )